އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން

ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ސީ.އެފް.އެސް އިން ތަށި އުފުލާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) ހޯދައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ސީ.އެފް.އެސް އިން...

Read more

ތަށި އަނބުރާ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ހޯދައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އިން...

Read more

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ފޯރިގަދަ ލަވައެއް!

މިއަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ފޯރިގަދަ ލަވައެއް ނެރެފިއެވެ....

Read more

އެފް.އީ އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސެމީ ފައިނަލަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021" ގެ...

Read more

ވޮލީއަށް ތައްޔާރުކުރާ މީޑިއާ ޓީމުގެ ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ މީޑިއާ...

Read more
Page 1 of 44 1 2 44

އެންމެފަސް