ދޮންދީނި

ދޮންދީނި

ދޮންދީނި އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

ހިތަދޫ ކެމްޕަހާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަހާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފްރެޝާސް ނައިޓް ބާއްވައިފި އެވެ. މާރިޗު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފީގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ގޮފި "ދޮންދީނި"ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އެ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ހިތަދޫ...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފިން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫގެ ދޮންދީނި ގޮފިން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 29 އޭޕްރީލް ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ އެންމެނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު...

Read more

އެންމެފަސް