ޙައްވާ ފައިނާ ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް

ޙައްވާ ފައިނާ ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ މީޑިއާ ޓީމުގެ މެންބަރު

އެމްއެންޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ މެނޭޖަރުންގެ ފުރަތަމަ މީޓިންގ ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ މެނޭޖަރުންނަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ މީޓިންގ މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި މީޓިންގް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 6 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ...

Read more

އެންމެފަސް