އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

މަތީގައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކަމަށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

Read more

އިޢުލާން: ބައި އިލެކްޝަން (ގޮފިތައް)

މަތީގައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ބައެއް ގޮފިތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

Read more

އިޢުލާން: ބައި އިލެކްޝަން

މަތީގައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ރައީސް އަދި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން...

Read more

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، ތަފާތު 3 މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2019ގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2019" ގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ މެގަޒިން އަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން މުޅީން އަލަށް ނެރެން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މެގަޒިންގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ އިންތިޚާބު 02 އޭޕްރީލަށް ފަސްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 02 އޭޕްރީލް 2019ށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މި އިންތިޚާބު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ މާލޭ ކެމްޕަހުގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 9 ގޮފި ހިމެނޭއިރު،...

Read more
Page 14 of 16 1 13 14 15 16

އެންމެފަސް