ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ: އެމް.އައި އަދި އެފް.އޭގެ ވެސް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ތިންވަނަ އަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން އެމް.އައި ކޮލެޖު އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް (އެފް.އޭ)...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުން ކްލިކް މޮޅުވިއިރު، ފިރިހެން ޑިވިޝަނުން ސީ.އެފް.އެސް އަށް މޮޅެއް!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ކްލިކް ކޮލެޖާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) މޮޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ވިލާ ކޮލެޖު މޮޅުވިއިރު އެފް.އެޗް.އެސް އާއި އެސް.އެން ވެސް އެއްވަރު!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފަހު ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން ވިލާ ކޮލެޖާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް މޮޅުވިއިރު ސައިރިކްސް އާއި އެފް.އޭ އެއްވަރު!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އާއި އެމް.އައި...

Read more

ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗުތައް ވިލާ ކޮލެޖު، އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަދި ކްލިކް ކޮލެޖުން ކާމިޔާބުކޮށްފި!

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ މެޗުތައް ވިލާ ކޮލެޖު، އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ކްލިކް ކޮލެޖުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ބުރާސްފަތި...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނައިބު ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ ސެޕްޓެންބަރު 21 ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 08:30ގައި...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023"ގެ އޯގަނައިޒިންގ ޓީމު މެންބަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ބާއްވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރު...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ބައެއް ސްޕޮންސަރުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023"ގެ ބައެއް ސްޕޮންސަރުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ...

Read more

ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ މީޑިއާ ޓީމުގެ ދެވަނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023ގެ މީޑިއާ ޓީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ބާއްވާ ދެވަނަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ބާއްވައިފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރު 15 ވީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ 07:00 ން 08:00 ށް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށްވާ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ)ގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ....

Read more
Page 1 of 63 1 2 63

އެންމެފަސް