ޚަބަރު

ލީޑާރސް ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ލީޑާރސް ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް "ފަން 3 އޮން 3 ފުޓްސަލް" މުބާރަތަކާއި "ފަން ވޮލީބޯލް" މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސެމިސްޓާ...

Read more

ހިންމަފުށި އަތުން އެމްއެންޔޫއަށް މޮޅެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އާއި ހިންމަފުށީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމާއި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އެމް.އެން.ޔޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޕީ.އީ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މެޗުގައި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޞަފްވާން އަޙްމަދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން...

Read more

ޕްރޮމިސް ޕްރޮޖެކްޓް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޕްރޮމިސް ޕްރޮޖެކްޓް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 25 ޑިސެމްބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދާއި...

Read more

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެމް.އެން.ޔޫގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ޝައިޚް ހަސީނާ ތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 23 ވީ ބުރާސްފަތި...

Read more

އެމެރިކަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

އެމެރިކަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް،ޔޫއިން ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ބާއްވައިފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 22 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭ...

Read more

މި ދައުރަކީ އުންމީދީ ދައުރަކަށްވާނެ – ޒައިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ 10 ވަނަ ދައުރަކީ އުންމީދީ ދައުރަކަށްވާނެ ކަމަށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 10 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް ހުސައިން ޒައިދު...

Read more

”އަޅުގަނޑުގެ އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް މި ޔޫނިއަންއަށް ލިބިގެންދާނެ“

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 3 ޑިސެމްބަރު 2021 ވަނަ...

Read more

ޔޫނިއަންގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް – ޝަހުނީޒް

ބިޔަ ރާޅާއެކުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ ދައުރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ނުވަވަނަ...

Read more

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް، ޔޫނިއަންގެ 10 ވަނަ ދައުރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) 10 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާއި ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)...

Read more
Page 1 of 37 1 2 37

އެންމެފަސް