ރިޕޯޓް: ”ބްރިޖަށް“ އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއެކު ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ އިޙްސާސެއް!

25 އޭޕްރީލް 2018ވީ ބުދަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ޢުމްރާނީ...

Read more

ރިޕޯޓް: އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ސަޕޯޓް – ނަމޫނާއެއް

"މެކްސްކޮމް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް 2018" މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމިގެން ދިޔައިރު މި މުބާރާތްވެގެންދިޔައީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ޙާޟިރުވި މުބާރާތަކަށެވެ....

Read more
Page 2 of 2 1 2

އެންމެފަސް