އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތިޖާ އިއުލާންކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުން ޔޫނިއަންގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ގޮސްފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ވޯޓުލުން ނިމި ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ޖުމްލަ 3 ގޮތްޕެއް އިންތިޚާބަށް...

Read more

ސިއާ – އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް ގުޅިގެން ވޯޓަރސް އެޑިއުކޭޝަން ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ގޮފި ސުޓޫޑެންޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) އަދ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް...

Read more

”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ފެސާ އިޝާރާތް މުބާރާތް 1445“ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ބައިނަލްޢަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފެސާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ - ފެސާ އިޝާރާތް މުބާރާތް"1445“ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 1...

Read more

ބީއެސް.އެސް.އޭ އާއި އަލަށްގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން ދަތުރެއް ގޮސްފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ)ގެ ލީޑަރސް ގްރޫޕާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ. މި ދަތުރު ގޮސްފައިވަނީ ވިލިނގިލި ބީޗަށެވެ....

Read more

އެސް އެސް އެލް، ހީލަރސް އަދި ނިއަރެސްގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ސްޓާރީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ސޮސައިޓީ ފޯރ ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ (އެސް އެސް އެލް)، ހީލަރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ...

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ!

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ގާލާ ނައިޓަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ބިޒްނަސް ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަން...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް