ދޮންދީނި ގޮފީގެ އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ގޮފި "ދޮންދީނި"ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. އެ ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ހިތަދޫ...

Read more

”ދޮންދީނި“ ގޮފީގެ 3ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ގޮފި، "ދޮންދީނި" އަށް 2020ވަނަ އަހަރު އިންތިޙާބުވި މެމްބަރުންނަށް މަޤާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ދޮންދީނި ގޮފި އިފްތިތާޙު ކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 29ވަނަ ދުވަހުގެރޭ...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފީގެ އިންތިޚާބުގައި %57.2 ދަރިވަރުން ވޯޓުލައި ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ކެމްޕަސް ގޮތްޕެއްގެ އިންތިޚާބެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވޯޓުލީ އިންތިޚާބަކަށް ބުރާސްފަތިދުވަހު ބޭއްވުނު ދޮންދީނި ގޮފީގެ އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދޮންދީނި ގޮފީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ

 ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ދޮންދީނި ގޮފީގައި އިންތިޚާބަށް ގޮސްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު (2020 ފެބުރުއަރީ 27) މެންދުރު 11:00ން...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފިން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫގެ ދޮންދީނި ގޮފިން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 29 އޭޕްރީލް ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ އެންމެނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފިން ”ސްޓޫޑެންޓްސް ނައިޓް“ގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫގެ ދޮންދީނި ގޮފިން "ސްޓޫޑެންޓްސް ނައިޓް"ގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ދޮންދީނި ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އަލަށް މެމްބަރުން...

Read more

އެމް އެން ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ދަރިވަރުން ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

އެމް އެން ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އާއި ހަމަ އެކެމްޕަހުގެ ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ ގުޅިގެން މޭއި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް...

Read more

ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސް އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަހުމަދު ހިތަދޫ ކެމްޕަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ނާދިޔާ މެޑަމްއަށް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާކީ...

Read more

ދޮންދީނި ގޮފިން ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ އެސް.ޔޫގެ ދޮންދީނި ގޮފިންވަނީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސެން ކުލާހަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ ގޮތުން ފަންޑް ރެއިޒަރއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. 21...

Read more

އެންމެފަސް