ފެސާއިން ބޭއްވި ޖާރޒީ ޑިޒައިން ކޮންޓެސްޓުގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ސާއިހުއަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އިން މި މަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޖާރޒީ ޑިޒައިން ކޮންޓެސްޓު ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. 14 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން...

Read more

ފެސާއަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ”ނިއު ލީޑާރސް ޓްރިޕް“ ބާއްވައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް "ނިއު ލީޑާރސް ޓްރިޕް“ ބާއްވައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 26 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު، މާލެ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެވަނަ ޓާރމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ) އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް ދިހަވަނަ ދުވަހު އެފް.އީ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި...

Read more

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލެންޑް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެމް.އެން.ޔޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފެސާއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުއީންސްލެންޑް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އިން...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10

އެންމެފަސް