ފެސާގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފެސާގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މޫވީ ނައިޓް ބާއްވައިފައިވަނީ 20 އޮގަސްޓު ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރެޔެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެކަލްޓީ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓު އިންޓޭކްގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޯސްތަކަށް އަލަށް ވަތް ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރު އަލަށް ކޯސްތަކަށް ވަތް ދަރިވަރުންގެ އަދަދުވެސް ގިނައެވެ. މުދައްރިސުންގެ...

Read more

ފެސާއިން މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ތަފާތުކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން އައި މަޑުޖެހުމަށްފަހު ފެސާއިން މިއަހަރު ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ތަފާތުކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި...

Read more

މާރސީއާއެކު ފެސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އެންޖީއޯއެއް ކަމުގައިވާ މާރސީއާއެކު ފެސާއިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ކުރިޔަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި އިވެންޓް ޚާއްސަވެގެންދަނީ...

Read more

އަންހެނުންގެ ދުވަހާއެކު ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްފި

މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއެކު ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ޙާލަތުގައި ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި...

Read more

ފެސާގެ ފުރަތަމަ ފަންޑްރައިސިންގް އިވެންޓް “ ކެފެޓީރިޔާ – މޭޑް ވިތް ލަވް“ ނިންމާލައިފި

ފެސާގެ ފުރަތަމަ ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް "ކެފެޓީރިޔާ – މޭޑް ވިތް ލަވް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެސާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ކިޔަވަމުންދާ ބައެއް...

Read more

ފެސާ އިޝާރާތް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއަރެސް އިން ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފެސާއިން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ އިޝާރާތް މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:15 ގައި ފެށިގެންދިޔަ މުބާރާތް...

Read more

”ސުވާސްތި“ އާއެކު ފެސާ އަދި ސިއާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އަދި ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ގުޅިގެން ހިންގި "ސުވާސްތި" އާއެކު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް