ފެސާ އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބެޗް ތަކުގެ...

Read more

ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޑީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދުއާ ބައްދަލު ކޮއްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ...

Read more

އެފްއީ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެކަލްޓީއޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެ ޑިވިޝަންގެ ޓީމު ތަކަށް ޖާޒީ...

Read more

އެފްއީ ”ފަންޓްރިޕް“: އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލަން މިފަހަރު ވިލިމާލެއަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އިން މިއަހަރަށް ރޭވި ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށާއި އިމްތިހާނުތަކުގެ ކުރިން ކުދިންގެ "ސްޓްރެސް" ފިލުވާލުމަށް "އެފްއީ ފަންޓްރިޕް"ގެ ނަމުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރެއް...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ”ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް“ ތިންވަނައަށް ފުރިހަމަ ކުރީ ފެސާ!

ލ. ގަމުގައި ހިންގާ އެމްއެންޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ގޮފި އަހުރައިން އިސްނަގައިގެން ފެށި " ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް" ތިންވަނައަށް ފެސާއިން ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. "ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް"...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެން ކުދިންނަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން ( ފެސާ ) ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބައެއް ބެޗްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުކުރި...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް