އަންހެނުންގެ ދުވަހާއެކު ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްފި

މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއެކު ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މި ޙާލަތުގައި ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި...

Read more

ފެސާގެ ފުރަތަމަ ފަންޑްރައިސިންގް އިވެންޓް “ ކެފެޓީރިޔާ – މޭޑް ވިތް ލަވް“ ނިންމާލައިފި

ފެސާގެ ފުރަތަމަ ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް "ކެފެޓީރިޔާ – މޭޑް ވިތް ލަވް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފެސާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންނާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ކިޔަވަމުންދާ ބައެއް...

Read more

ފެސާ އިޝާރާތް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއަރެސް އިން ހޯދައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފެސާއިން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ އިޝާރާތް މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:15 ގައި ފެށިގެންދިޔަ މުބާރާތް...

Read more

”ސުވާސްތި“ އާއެކު ފެސާ އަދި ސިއާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އަދި ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ގުޅިގެން ހިންގި "ސުވާސްތި" އާއެކު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް...

Read more

ސުވާސްތި: މުޅިން ތަފާތު ނަމަކާއެކު ސިއާއާއި ފެސާއިން އައު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސްޑޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) ގުޅިގެން "ސުވާސްތި"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސިއާ އާއި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1442 ގައި އެފް.އީ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި...

Read more

ފެސާ އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބެޗް ތަކުގެ...

Read more

ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޑީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ފެސާއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދުއާ ބައްދަލު ކޮއްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް