މެޑިކޯސް އާއި އެމް.އާރް.އެސް.އޯ ގުޅިގެން ”ސްޕޭސް މެޑިސިން“ އާ ބެހޭ ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ސްޕޭސް ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެމް.އާރް.އެސް.އޯ) އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ސްޕޭސް މެޑިސިން" އާ ގުޅުންހުރި ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް...

Read more

މެޑިކޯސްއިން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހެލްތު ސްކްރީނިންގްއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި!

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ އެވުޒާރާގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި...

Read more

މެޑިކޯސްއިން ރަމަޟާން މަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އެޕްރީލް 19 ވީ ބުރާސްފަތި...

Read more

’އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދުޅަހެޔޮ ޢީދު‘ ވަރަށް ކާމިޔާބު!

މެޑިކޯސް، ހީލާސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 'އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދުޅަހެޔޮ ޢީދު' ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް...

Read more

”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދުޅަހެޔޮ ޢީދު“ މިއަދު ހަވީރު އާޓީފިޝަލް ބީޗުގައި!

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މެޑިކޯސް، ނިއަރެސް އަދި ހީލަރސް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ދުޅަހެޔޮ ޢީދު" މިއަދު ހަވީރު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ....

Read more

ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެފް.އެހް.ޓީ.އެސްއިން ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު...

Read more

ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް: ފޯރިގަދަ މެޗަކަށްފަހު ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ- މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް 1445ގެ ގްރޫޕް-ބީގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއިން ފައިނަލް މެޗުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ- މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

"އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ- މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް 1445" މިއަދު ހަވީރު، 16:00ގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތަކީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތުގެ ގުރުނެގުން ބާއްވައިފި

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މެޑިކޯސް އިން އިސްނަގައިގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ-މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް 1445" ގެ ގުރުނެގުން ބާއްވައިފިއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ- މެޑިކޯސް ’ހިދާޔަތު‘ ސުވާލު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ- މެޑިކޯސް ހިދާޔަތު ސުވާލު މުބާރާތް 1445"ގައި  ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ގޮފި މެޑިކޯސް ގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އާއި...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް