ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 ގޮފި ކަމަށްވާ މެޑިކޯސް، ހީލާރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް...

Read more

ނިއަރެސް، ހީލާރސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ހީލަރސް އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި ނިއަރެސް...

Read more

ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ

ރޯދައަކީ މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި އަޅުކަން ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ މިއަޅުކަމުގެ މަތިވެރިކަން އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ....

Read more

ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިން ހޯދީވަރަށްވެސް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް- ނިޔަރެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތަކީ “އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ” އެވެ. މީގެ...

Read more

ނިޔަރެސް- ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ނިޔަރެސްގެ ފަރާތުން، އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ބައިވެރިން، ކުރި ހިއްވަރު އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން، ނިޔަރެސްގެ ފުޓްސަލް ޓީމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ....

Read more

ނިޔަރެސް އިން ދެވަނަ ޓާރމްގެ ”ވެލްކަމް ފިއެސްޓާ“ ބާއްވައިފި

ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގް ގޮފި ނިއަރެސް(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމްގެ ވެލްކަމް ނައިޓްގެ ގޮތުން، "ވެލްކަމް ފިއެސްޓާ" ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރުގެ...

Read more

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ތަރާވީހެއް

ބައިނަށްލަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ނިޔަރެސް(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން މިތަރާވީސް ބާއްވައިފައިވަނީ ސުކޫލް އޮފް ނާސިންގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި 19 މެއި 2019 ވީ އާދީއްތަ...

Read more
Page 4 of 5 1 3 4 5

އެންމެފަސް