ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ތަރާވީހެއް

ބައިނަށްލަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ނިޔަރެސް(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން މިތަރާވީސް ބާއްވައިފައިވަނީ ސުކޫލް އޮފް ނާސިންގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި 19 މެއި 2019 ވީ އާދީއްތަ...

Read more

އެސް.އެންގެ ދެ ޓީމުވެސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮއްފި

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ސުޓޫޑެެންޓް ޔޫނިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން އިންްތިޒާމް ކޮއްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ސުކޫލް އޮފް ނާސިންގެ ދެ ޓީމުވެސް...

Read more

ނިއަރެސްގެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަންޑް ރައިސިންގް އިވެންޓް- ނިއަރެސް ފުޑްކޯޓް

ސުކޫލް އޮފް ނާސިންގް ގޮފި ނިއަރެސްގެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަންޑް ރައިސިންގް އިވެންޓެއްގެ ގޮތުން "ނިއަރެސް ފުޑްކޯޓް " ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ސުކޫލް އޮފް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެސް.އެންގެ ޓީމަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮއްފި

ދިިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ސުޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން އިންްތިޒާމް ކޮއްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސުކޫލް އޮފް ނާސިންގެ ދެ...

Read more

ޑިޕްލޮމާއިން ނާސިންގް 54 އަދި 59 ބެޗްގެ ފަރާތުން ’ސުޓޫޑެންޓް މީލް އެންޑް ފުޑް ސޭފްޓީ‘ ގެ ނަމުގައި އިވެންޓްއެއް ބާއްވައިފި

ޑިޕްލޮމާއިން ނާސިންގް 54 އަދި 59 ބެޗްގެ ފަރާތުން 'ސުޓޫޑެންޓް މީލް އެންޑް ފުޑް ސޭފްޓީ' ގެ ނަމުގައި އިވެންޓްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.އެމްއެންޔޫ ގެ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން...

Read more

ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންގ ގެ ވިންގް ނިއަރެސް ގެ ފަރާތުން ”މޫވީ ނައިޓެއް“ ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންގ ގެ ވިންގް ނިއަރެސް ގެ ފަރާތުން "މޫވީ ނައިޓެއް" ބާއްވައިފިއެވެ. މި...

Read more

ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންގްގެ ވިންގު ނިއަރެސް އިން ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންގްގެ ވިންގު ކަމުގައިވާ ނިއަރެސް އިން ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. ސުކޫލް އޮފް...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

އެންމެފަސް