އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް.ގެ ވޮލީ ޓީމުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ދިހަ ވަނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފިއެވެ. އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު...

Read more

ޝެޓްސް ގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗ.ޓީ.އެސް)ގެ ގޮފި ޝެޓްސް އިން އިސްނަގައިގެން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެލްކަމްނައިޓް މި...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި!

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް.ގެ ކޯސްތަކަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 7 ފެބްރުވަރީ 2024 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން އެ...

Read more

ޝެޓްސް 3 ވީ 3 ފުޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޝެޓްސް 3ވީ3...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10

އެންމެފަސް