ޝެޓްސްގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝެޓްސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އެމް.އެން.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތަށް ފައިސާ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޝެޓްސް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) އާއި ގުޅިގެން ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސްއިން) ކުލަގަދަކޮށް...

Read more

”ސުފުރާމަތިން“ ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓިގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން  1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް...

Read more

ދެ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެކަލްޓީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސެސްގެ ގޮފި...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި އެފް.އެޗް.އެސް ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ޙަރަކާތް އޮންނާނީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސްއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވީ ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓް ގެ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްދަނީ!

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީ.އޭ.އެމް) އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް ޓޯނަމެންޓުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ގަޑިއެއްގައި އައިސް ފަރިތަކުރުމުގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް