ސުފުރާމަތިން މި އަހަރުވެސް ޝެޓުސްގެ ފޭސްބޫކް ޕޭޖް އިން!

ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޯސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (ޝެޓުސް) އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ގެނެސްދެމުންދާ ޕްރޮގުރާމް ސުފުރާމަތިންގެ ސީޒަން 2ގެ އެޕިސޯޑުތައް...

Read more

އެފްއެޗްޓީއެސްއާ ޝެޓުސް ގުޅިގެން އެފްއެޗްޓީއެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޝެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓޫރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) ގުޅިގެން އެފްއެޗްޓީއެސް...

Read more

ޝެޓްސްގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި

3 މާރޗް ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭގައި، ސޮސައިޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސް)ގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން...

Read more

ޝެޓްސް އިން ފެކަލްޓީގެ ދާރިސުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް)ގެ ދާރިސުންނާ (ލެކްޗަރަރއިންނާ) ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 28...

Read more

ޝެޓްސްގެ އައު ހިންގާކޮމެޓީ އިން ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސް)ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް ހޮވުނު މެންބަރުން، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް، ސެޓްފިކެޓް ތިނެއް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް މެނޭޖްމެންޓް ޑިގްރީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ގޮފި، ޝެޓްސްއިން އައު ލީޑަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ހިންގި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއާއި...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ވެލްކަމް ނައިޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަރލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި ޝެޓްސްއިން ކޮންމެ ސެމިސްޓާއެއްގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި އައު ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ވެލްކަމް ނައިޓް،...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް