ދެ ޑިވިޝަނުގެވެސް ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. 6...

Read more

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓަރމުގައި ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ޝެޓްސްގެ މިޓާމުގެ ފުރަތަމަ ލީޑަރސް މީޓިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  31 އޯގަސްޓް...

Read more

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ނިއު ލީޑަރސް މީޓިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ޝެޓްސްގެ މިޓާމުގެ ފުރަތަމަ ލީޑަރސް މީޓިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.  23 ފެބުރުވަރީ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގައި، ބޭއްވި...

Read more

ޕާރލޭ އަދި ޕްރޮމިސް ޕްރޮޖެކްޓް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބީޗް ކްލީނިންގ އިވެންޓް މިފަހަރު ޝެޓްސްއާ ގުޅިގެން

ޕާރލޭ އަދި ޕްރޮމިސް ޕްރޮޖެކްޓް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބީޗް ކްލީނިންގ އިވެންޓްގައި ޝެޓްސްގެ އިސްވާރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 2022 އޮކްޓޫބަރު 29ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެދުނު 6:30...

Read more
Page 1 of 9 1 2 9

އެންމެފަސް