މިއަހަރުގެ ޝެފްޑޭއާ ގުޅުވައިގެން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން ތަފާތު ހަރަކާތެއް

މިއަހަރުގެ ޝެފްޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިން އިސްނަގައިގެން ދަ ޝެފް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި ޝެޓްސް އާ ގުޅިގެން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކޮންމެ...

Read more

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ޝެޓްސް 3ވީ3 ފުޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓް 2022ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ’ބެންޑިތްސް‘ އިން ހޯދައިފި

ޝެޓްސް 3ވީ3 ފުޓުސަލް ޓޯރނަމެންޓް 2022 ގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބު ކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެންޑިތްސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވީ...

Read more

ޝެޓްސް އާއި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ”ސްވިޗް އިޓް އަޕް“ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

"ޝެޓްސް" އަދި "މެޑިކޯސް" ގުޅިގެން "ސްވިޗް އިޓް އަޕް" ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ދެގޮފީގެ އިސްވާރުން ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން ދަސްކުރަމުންދާ ހާއްސަ...

Read more

ޝެޓްސް 3 ވީ 3 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޝެޓްސް 3ވ3...

Read more

ޝެޓްސް އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޝެޓްސްއިން މިޓާމުގެ ފުރަތަމަ ލީޑާސް މީޓިން ބާއްވައިފިއެވެ. 6 ސެޕްޓެންބަރު ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގައި، ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި 30 ށް ވުރެ ގިނަ...

Read more

ޝެޓްސް އަދި ނިއަރެސްގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ވެލްކަމް ނައިޓު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓުއަރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓުއަރިޒަމް...

Read more

ޗެމްޕިއަން އެފްއެޗްޓީއެސް ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ޝެޓްސް އިން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓުސް ކެރަމް ޓޯރނަމެންޓު މި އަހަރުވެސް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއި ޝެޓުސް ގުޅިގެން، ދިވެރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިޔައް ގެންދާ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ...

Read more
Page 2 of 9 1 2 3 9

އެންމެފަސް