ޝެޓްސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ އެފް ސީ ޗިކާގޯ ޑައުންސް އަދި ޓީމް ޓޫ އިން ވަން އިން ކަށަވަރު ކޮށްފި.

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޝެޓްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދަމުންދާ މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައިވަނީ އެފް ސި ޗިކާގޯ...

Read more

ޝެޓްސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި.

ޝެޓްސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ގުރުއަތުލުން އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޓޯނަމެންޓްއްކީ ޝެޓްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެފް އެޗް ޓީ އެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ...

Read more

ޝެޓްސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2019، މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ހުވަފެނެއްކަމުގައިވާ ޝެޓްސް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މި...

Read more

ޝެޓްސް އިން އިހައްދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ޝެޓްސް ލީޑާސް ޓްރިޕްގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި، އިހައްދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ލާމު އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަ އިހައްދޫ ސްކޫލުގައި ޝެޓްސް އިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ...

Read more
Page 9 of 10 1 8 9 10

އެންމެފަސް