އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއި ޝެޓްސް ގުޅިގެން ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޢެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އާއި ޝެޓްސް ގުޅިގެން ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ އެތިކްސް ކްލަބްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސެޝަންގައި ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ އެތިކްސް ކްލަބްގެ 20 ދަރިވަރުންވަނީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް ނިމި ކާމިޔާބު ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި، މި ޖަމްއިއްޔާގެ ގޮތްޕެއް ކަމައްވާ، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އަދި...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އެގެއިންސްޓް ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް“ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގައި ފެން ސާފު ކުރާ މެޝިނެއް ހަރުކޮށްފި

މި އަހަރު ޙާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ޝެޓްސް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އެގެއިންސްޓް ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް"  ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އަނެއްކާވެސް ވަނީ އިތުރު ހަރުފަތެއް...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ވޮލީ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަފެކަލްޓީ ވޮލީ ޓޯނަމެންޓުގައި ވާދަކުރާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ދެޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފިޔެވެ.  އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމުތަކާ ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޑީން، ޒީނާޒް ހުސައިނެވެ. ޖާޒީ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ 22...

Read more
Page 9 of 9 1 8 9

އެންމެފަސް