ނަޞްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ސިއާގެ ފަރާތުން ނަޞްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ނަސްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން" މިއަހަރުވެސް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މައުރަޒު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ސިއާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް...

Read more

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020 އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖޫން 17ގައެވެ. މި މުބާރާތައް ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު...

Read more

ސިއާގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)ގެ ފަސް ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމީޓީއަށް ހޮވުނު މެމްބަރުންނަށް މަގާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މަގާމުތަކަށް އިންތިޙާބުވި ދަރިވަރުންނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ...

Read more

އާތޮނައިތޮ 2019 !؟!

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ގެ ލީޑަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިއާ އިން 'އާތޮނައިތޮ" ނަމުގައި އިވެންޓް އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް