އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ސިއާ މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްގެ ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް...

Read more

ސިއާ އިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އާރޓްސް (ސިއާ) އިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ، 08 މާރިޗު...

Read more

މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ޒައިނާ، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އެސް.އެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އަދި ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ – ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ)އާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ  ގޮފި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި...

Read more

”ސުވާސްތި“ އާއެކު ފެސާ އަދި ސިއާގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ) އަދި ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އަރޓްސް (ސިއާ) އާއި ގުޅިގެން ހިންގި "ސުވާސްތި" އާއެކު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް