ތަރަހައިން ލަމްޕޯ ސްޕޯޓްސް ވެއަރއާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި!

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ތަރަހައިން ލަމްޕޯ ސްޕޯޓްސް ވެއަރއާއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. 16 މާރިޗް ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭ – ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލައިފި އެވެ. އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތް ނިންމާލާފައިވަނީ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ – ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިންމާލައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިންމާލައިފި އެވެ. ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ – ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑަންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު އެފް.އޭ.އެމް ޓާފްގައި ފެށި މި މުބާރާތަކީ އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ-ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވާ ބީއެސްއެސްއޭ-ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި އެވެ. މިރޭ އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލްގައި ބޭއްވި މި...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ – ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބީއެސްއެސްއޭ-ތަރަހަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 27 ވަނަ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް