ތަރަހައާއެކު ”މެޖިކަލް ރޫކީސް ނައިޓް 2023“ މި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ!

28 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެން.ޔޫ އެފް.އީ އޮޑިޓޯރިއަމް ގައި ސީ.އެފް.އެސް އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ”މެޖިކަލް ރޫކީސް ނައިޓް 2023″...

Read more

ތަރަހައިގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިވެންޓް ”ތިއޭޓަރ ވޯރލްޑް ވިތު ތަރަހަ“ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

26  ފެބުރުވަރީ 2023 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސީ.އޭ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވުނު "ތިއޭޓަރ ވޯރލްޑް ވިތު ތަރަހަ" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންނާއެކު ބޭއްވިގެން ދިޔަ...

Read more

ސީ.އެފް.އެސްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް (ސީ.އެފް.އެސް) އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 2022 އޮގަސްޓް 10 ވީ ބުދަ ދުވަހު އެމްއެންޔޫގެ...

Read more

ތަރަހައިގެ ”ތަސްވީރުން ވާހަކަ“ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތައިބާ އަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ގޮފި ތަރަހައިގެ ފަރާތުން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ...

Read more

ތަސްވީރުން ވާހަކަ“ ގެ ނަމުގައި ތަރަހައިން ފޮޓޯ ޗެލެންޖެއް !

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެން.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި ތަރަހައިގެ ފަރާތުން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  " ތަސްވީރުން ވާހަކަ"އިގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ...

Read more

”ތިއެޓަރ ވޯލްޑް ވިތް ތަރަހަ“ މުޅިން ތަފާތު ނަމަކާއިއެކު ތަރަހައިގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ( ސީ.އެފް.އެސް) ގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ ގޮފި ތަރަހައިގެ “ތިއޭޓަރ ވޯލްޑް” ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމާއި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ....

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް