2021 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ސީ.އެފް.އެސް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީއިން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 18 ވަނަ...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ވޮލީ މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތް (ފިރިހެން ޑިވިޝަން) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށް ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތާއި ތަރަހައިން...

Read more

އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒު ގަދަ ތިން ގޮފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮފި ތަރަހައިގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި އެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒަކީ ގަދަ ތިން ގޮފީގައި ހިމެނުން...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭ، ތަރަހަ ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓް ބާއްވައިފި!

2019ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ސްކޮލާސް ގާލާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މި ޙަރަކާތް މިއަހަރު ބީއެސްއެސްއޭ އާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ތަރަހަ، ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ތަރަހަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ކޮމިއުނިޓީ އެނުއަލް ޓްރިޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ދަތުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2 ގޮފި ކަމަށްވާ ތަރަހަ އަދި...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް: ސީއެފްއެސް ގެ ދެ ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2019 ގައި ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް އިން ދެ ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއީ ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް ގެ ޓީމެއް...

Read more

ތަރަޙައިގެ އާ ހިންގާ ކޮމެޓީއާ ފެކަލްޓީގެ ޑީން ބައްދަލު ކޮއްފި

ތަރަޙައިގެ އަލަށް ހޮވުނު ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ފެކަލްޓީގެ ޑީން މުޙަންމަދު ޑީޑީ ބައްދަލު ކޮއްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުސަދަކީ ތަރަޙައިގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އާއި ފެކަލްޓީގެ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް