Tag: ރަމަޟާން 1442

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތުގެ އަމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފިއެވެ. އަމްޕަޔަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ކްލާސް، 27 ...

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ރަމަޟާން ކުއިޒް 1442 ތަފާތު ގޮތަކަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ރަމަޟާން ކުއިޒް 1442 ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން 1442 ވަނަ  އަހަރުގެ ރަމަޟާން ކުއިޒް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަށައިފިއެވެ. މިއިީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ...

އެންމެފަސް