Tag: އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި

26 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް

26 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފަށް

26 ޕޮއިންޓް ހޯދައި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ދެވަނަބުރުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ހާސިލުކޮށްފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެއްވަނަ ހާސިލުކުރިއިރު 23 ޕޮއިންޓާއެކު 2 ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ ...

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނައަށް މައިޝާން

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނައަށް މައިޝާން

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ އެއްވަނަ އަށް މުޙައްމަދު މައިޝާން ހޮވިއްޖެއެވެ. 16 ޕޮއިންޓާއެކު މައިޝާން އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަބުރުގެ މެޗުތައް ނިމުނުއިރުގައި ...

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ އެއްވަނައަށް ”ޕްރޯ ސޮކާ“ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ އެއްވަނައަށް ”ޕްރޯ ސޮކާ“ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ "ޕްރޯ ސޮކާ"ގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅަ ...

ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަކޮށްލުމަށް މިފަހަރު ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި“

ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަކޮށްލުމަށް މިފަހަރު ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި“

ޔޫރޯ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް މި މުބާރާތުގެ ފޯރި އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރުމަށާއި، މާލޭގެ ފުރަބަންދު ހާލަތުގައި ގޭގައި ތިބެގެން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭނެ ޙަރަކާތެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ...

އެންމެފަސް