Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

Tag: inter faculty

ޤުރުއާން މުބާރާތުން މަމްދޫޙާ އަދި ރިފްދާއަށް 1 ވަނަ ލިބުނުއިރު، 1 ވަނަ ގޮތްޕަކަށް ފެސާ އަދި އެސް.އެސް.އެލް

ޤުރުއާން މުބާރާތުން މަމްދޫޙާ އަދި ރިފްދާއަށް 1 ވަނަ ލިބުނުއިރު، 1 ވަނަ ގޮތްޕަކަށް ފެސާ އަދި އެސް.އެސް.އެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ، އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް ...

އެންމެފަސް