ހިޔަލަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ”ނޭކަ-އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ“ގެ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކޮށް އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްދާ "ހިޔަލަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2018"ގެ ފައިނަލަށް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)"ގެ...

Read more

އެންމެފަސް