ގޮފިތަކުގެ ގެލެރީ

ގުރުޒުގެ ފަރާތުން ބާބަކިއު ނައިޓްއެއް ބާއްވައިފި

2 ނޮވެމްބަރު 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ސުއޫޑަން ޔުނިއަން 'ގުރުޒު' ގެ ފަރާތުން ބާބަކިއު...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް