ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ ލެކްޗަރާއިންނާއެކު ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގައި ބޭއްވިފައިވާއިރު، ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ފަރާތުން ލެކްޗަރާއިންނަށް...

Read more

ޗެމްޕިއަން ޓީމާއެކު ބިޒްނަސް ސުކޫލްއިން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ އަންހެން ޓީމް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ....

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ މަރްޔަމް ސުހާއަށް

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރުގައި ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޖެލެންޖްގެ އެއްވަނައަށް މަރްޔަމް ސުހާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި ފޮޓޯ ޗެލެންޖް އަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން...

Read more

އައު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުވެސް ”ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ލީޑާރސް ކޮންވީން“ ބާއްވައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަށް އަލަށް ގުޅުނު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުވެސް "ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ލީޑާރސް ކޮންވީން" ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޙަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ،...

Read more

ބޮޑު ތާއީދަކާއެކު ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ބާއްވައިފި

ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ބޮޑު ތާއީދަކާއި އެކު ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ނިންމާލައިފި އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން...

Read more

ސްކޮލާރސް ގާލާ ނައިޓް މިފަހަރުވެސް ކުލަ ގަދަކޮށް

2019 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ސްކޮލާރސް ގާލާ ނައިޓްގެ ނަމުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޙަރަކާތް، މިއަހަރުގައިވެސް ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އާއި ތަރަހަ ގުޅިގެން ވަރަށް ކުލަ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ ޓާމް 2 ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލަށް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީ އިން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ އޯގަސްޓް 18 ވަނަ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް