ހަރަކާތް

ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ މިފަހަރު ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ ޕްރޮގްރާމްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫގައި...

Read more

”އެކުވެރި މައިދާން“ އާއި އެކު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު އާޢިލީ ހަވީރު "އެކުވެރި މައިދާން" އާއި...

Read more

”ވެށިސާފު“ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި "ވެށިސާފު" ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފައެވެ. ވެށިސާފު ޕްރޮގްރާމްގެ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2021 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އެސް.އެލް އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ބަހުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) ކައިރިން ކުރި ހޯދައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ...

Read more

ފޯރިގަދަ ސެމީ ފައިނަލްތަކުން މޮޅުވެ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް އަދި އެފް.އެސް.އެލް ފައިނަލަށް!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް (ސީ.އެފް.އެސް) ކައިރިން ކުރި ހޯދައި އެމް އެން ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް)...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ބަހުސް ބާއްވައިފި

31 އޮކްޓޯބަރ ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބަހުސް މުބާރާތް ފެށިއިރު، މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެމް އެން ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް) އަދި ފެކަލްޓީ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް ފަށައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. 31 އޮކްޓޯބަރ ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބަހުސް މުބާރާތް ފެށިއިރު، މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2021ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2021″ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 23 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެމް.އެން.ޔޫ B1-X  ކުލާސްރޫމުގައި...

Read more

”އެކުވެރި މައިދާން“ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އާއިލީ ހަވީރު "އެކުވެރި މައިދާން" ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

Read more
Page 1 of 20 1 2 20

އެންމެފަސް