ހަރަކާތް

ސެމީގައި މެޕްސް ކޮލެޖް ބަލިކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ފައިނަލަށް

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި މެޕްސް...

Read more

އަންހެން ބާސްކެޓް ސެމީގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ މައްޗަށް އޭ.އައި.އެސް އިން ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ...

Read more

ބާސްކެޓް އަންހެން ޓީމުގެ ތިންވަނަ މެޗުން އޭ.އައި.އެސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

  ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެވަނަ މެޗު އަހުމަދިއްޔާ...

Read more

ބާސްކެޓް ފިރިހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުން ވިލާ ކޮލެޖުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ 5 އޮން 5 ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ ފިރިހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ މެޗުން ސެންޓަރ ފޯރ...

Read more

ބާސްކެޓްބޯޅަ އަންހެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިއިރު ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ވީ.ސީ.އެސް.އޭ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޓްރިޕަލް ތްރެޓް ބާސްކެޓްބޯލް ޓޯނަމެންޓް 2022 (ޓީ.ޓީ.ބީ.ޓީ)ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ...

Read more

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ނާބިތު، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އަދި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން...

Read more

މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް ޒައިނާ، އެންމެ މޮޅު ފެކަލްޓީ އަކީ އެފް.އެސް.އެލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އަދި ސްޓޫޑެންޓްސް އޮފް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން 1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ....

Read more
Page 1 of 23 1 2 23

އެންމެފަސް