ގުރުަޒުގެ ފަރާތުން ނާރސިންގެ އާ ބެޗްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން އޭސީއެން(އެޑްވާސް ސެޓްފިކެޓް އިން ނާރސިން)ގެ އާ ބެޗްއަށް 22 އޭޕްރީލް 2018 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޮރިއެންޓޭސަން ބާވައިފައެވެ. މި އޮރިއެންޓޭސަންގައި ވަނީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލްމަހު 14 އަކީ ރާއްޖޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންއިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ...

Read more

ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިޔަން[ކޭސީގޮފި] އިން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މީޓިންގެ ތެރެއިން މީޓިންގެ ތެރެއިން ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަން ގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންނާ 11 އޭޕްރީލް 2018 ވީ ބުދަ ދުވަަހުވަނީ...

Read more

އެންމެފަސް