އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި ހީލާރސް ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މުޅިން އަލަށް އިންތިޒާމްކުރާ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ވޮކޭބްލަރީ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި...

Read more

މިއަހަރުވެސް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން މާރޗް 30 ވަނަ ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ...

Read more

”ހީލާރސް ބޮޑު މާހެފުން“ ނަމުގައި އެފް.އެޗް.އެސްގައި މާހަފުމެއް ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި ހީލާސްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މުޅި އެފް.އެޗް.އެސް އަށް ހުޅުވާލައިގެން "ހީލާރސް ބޮޑު މާހެފުން ނަމުގައި" މާހެފުމެއް ކުރިއަށްގެން ގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސްގެ ވޮލީ ޓީމްތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު...

Read more

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ހީލާރސްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ބާއްވައިފި

"ހީލާރސް މޫވީ ނައިޓް" ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު 04 މާރިޗުވީ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ...

Read more

ހީލާރސްގެ ފަރާތުން އެފް.އެޗް.އެސްގެ ޑީން އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތްސައިންސަސްގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ގޮފި ހީލާރސް ގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ....

Read more

”ހީލާރސް ވެލްކަމް ނައިޓް 2022“ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް