ހީލާރސްގެ ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި!

ހީލާރސްގެ ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރޯދަވީއްލުން ބޭއްވިފައިވަނީ 9 އޭޕްރީލް ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓްރަލް ގައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ...

Read more

އެފް.އެޗް.އެސް ބެޑްމިންޓަން ޓީމްގެ ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި!

"އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2023" ގެ އެފް.އެޗް.އެސް ބެޑްމިންޓަން ޓީމްއަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 5 އޭޕްރީލް ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު، ފެކަލްޓީ...

Read more

ހީލާރސް އާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑުކޭޝަން (ޝީ) އިން ގުޅިގެން ވޯކްޝޮޕް އެއް ބާއްވައިފި!

ހީލާރސް އާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑުކޭޝަން (ޝީ) އިން ގުޅިގެން އެފް.އެޗް.އެސް ގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެފް.އެޗް.އެސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި...

Read more

ހީލާރސްގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ މެންބަރުން، ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. އައިޝަތު ޝަނޫރާ އާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހީލަރސް އިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ޑީންއާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. 06 މާރިޗް ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް މީޓިން ރޫމްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ހީލާރސްގެ...

Read more

ހީލާރސްގެ ފަރާތުން މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި!

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި އެފް.އެޗް.އެސް ގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހީލާރސްގެ ފަރާތުން ފޮޓޯ ނެގުމާއި، މެސެޖް ހަދިޔާކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް،...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއަވައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް)ގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. 9 ފެބްރުއަރީ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ހޯލް...

Read more
Page 1 of 7 1 2 7

އެންމެފަސް