Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

ހީލާރސް އާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާދުވަހާއި ގުޅިގެން ނެރުނު އާގަވައިދަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ގޮފި، ހީލާރސް އާއި ގުޅިގެން މޭ 31...

Read more

ހީލާރސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދަރުހެއް ބާއްވައިފި

ހީލާރސް އިން ބޭއްވި މި ދަރުހުގައި ނަސޭހަތް ދެއްވެވީ ޑރ. އިޔާޟް އަބްދުއްލަތީފްއެވެ. ދަރުސް ބާއްވައިފާވަނީ މިރޭ 9:15 އިން ފެށިގެން އެފް.އެޗް.އެސް/އެސް.އެން ގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައެވެ. މިދަރުސްގައި...

Read more

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެޑިކަލް ލެބޯރޓަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަފްތާ ހީލާރސް އިން ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ

ފެކަލްޓިގެ ބައޯމެޑިކަލް ސައިންސަސް ޑިޕާރޓްމެންޓްއާއި ގުޅިގެން ހީލާރސް އިން މެޑިކަލް ލެބޯރޓަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަފްތާ ފާހަގަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް...

Read more

ހީލާރސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ޑީންއާ ބައްދަލުކޮއްފި

ހީލާރސް ހިންގުމަށް އަލަށް ހޮވުނު މެމްބަރުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ޑީން ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދްއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޑީންއާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ވަނީ މިއަދު...

Read more

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ ފޯރަމްގައި ހީލާރސް ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕްރިލް 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އަދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ގުޅިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް