ނިއަރެސް އަދި ޝަރީއާ އިންލޯ ގުޅިގެން ”ވޮންޑާ ނައިޓް“ ބާއްވަނީ

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ (އެސް.އެން)އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން "ވެލްކޮމް ނައިޓް" އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ....

Read more

ނިއަރެސްގެ ވޮލީ ޓީމަށް ޖާޒީދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ 9 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތު ގައި ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ 2 ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު...

Read more

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

‎‎މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް، މެޑިކޯސް, ނިއަރެސް އަދި ހީލަރސް ގުޅިގެން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ އެގޮތުން ހީލަރސް އިން އިސްނަގައިގެން ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ހީލާރސް ރަން“ މިއަހަރުވެސް...

Read more

މެޑިކޯސް، ހީލަރސް އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް!

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް، މެޑިކޯސް، ނިއަރެސް އަދި ހީލަރސް ގުޅިގެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ 3 ގޮފީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން...

Read more

ނިއަރެސްގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ޖާޒީދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2023ގައި ސްކޫލް އެފް ނާސިންގގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޓީމަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގެ ކުލާސް...

Read more

ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންގގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނިއަރެސްއިން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި!

ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނިއަރެސްއިން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު، ކުލާސްތަކުގެ "ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް" އަދި ބައެއް އިސްވާރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންތިޒާމުކޮށްގެން...

Read more

ނިއަރެސް އިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވައިފި

ނިއަރެސް އިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބާއްވައިފިއެވެ. މީއީ އެމް.އެން.ޔޫގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި މުނިފޫހި ފިލުވާދިނުމުގެ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް