އަހުރައިން ގަން ކެމްޕަސްގެ ފްރެޝާސްނައިޓް 2021 ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ގަން ކެމްޕަސްއާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ފްރެޝާސްނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. 3 ސެޕްޓެމްބަރު ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ”އަހުރަ“ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ(އެމް.އެން.ޔޫ) ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި، "އަހުރަ" ގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލާނީ އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް އަދި ފެނަކަ ޓީމުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް އަދި ފެނަކަ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ނިކުންނާނީ އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއާ ދެކޮޅަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް...

Read more

ސެމީގައި އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސް އާއި ލ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އަދި މޯލްޑިވިއަން އާއި ފެނަކައިގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލ. ގަމުގައި ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސްއިންނެވެ. އިހައްދޫ...

Read more

ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފައިނަލަށް – ދިރާގު ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ޓީމުން މި ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ ހުކުރުދުވަހުގެ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމިއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެޔަށް ތާވަލު...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމުތައް...

Read more

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ފެނަކަ އަދި މޯލްޑިވިއަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗް ފެނަކަ އަދި މޯލްޑިވިއަން އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ދަންފަޅީގައި...

Read more

ބުދަދުވަހު ހަވީރުގެ މެޗުތަކުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް މޮޅުވެއްޖެ

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އޮކްޓޯބަރ 02ވީ ބުދަދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗުތަކުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ....

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް