ގަން ކެމްޕަހުގެ ވޮލީޓީމަށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

އަހުރަ ގޮފީގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރި ގަން ކެމްޕަހުގެ ޓީމަށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ. މިގޮތުން އަހުރަ...

Read more

އަހުރައިން މުކުރިމަގު ދަތުރުދާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ލ. ގަމު ކެމްޕަސްގެ ގޮފި އަހުރައިން ލ.ގަން މުކުރިމަގު ދަތުރުދާ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ....

Read more

އަހުރައިން ގަން ކެމްޕަސްގެ ފްރެޝާސްނައިޓް 2021 ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ގަން ކެމްޕަސްއާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ފްރެޝާސްނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. 3 ސެޕްޓެމްބަރު ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ”އަހުރަ“ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ(އެމް.އެން.ޔޫ) ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި، "އަހުރަ" ގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދުމަށް ކުރިމަތިލާނީ އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް އަދި ފެނަކަ ޓީމުން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުން އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް އަދި ފެނަކަ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ނިކުންނާނީ އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސްއާ ދެކޮޅަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސް...

Read more

ސެމީގައި އިސްކަންދަރު އެއަރ ބޭސް އާއި ލ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އަދި މޯލްޑިވިއަން އާއި ފެނަކައިގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލ. ގަމުގައި ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިސްކަންދަރު އެއަރބޭސްއިންނެވެ. އިހައްދޫ...

Read more

ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ފައިނަލަށް – ދިރާގު ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. އެ ޓީމުން މި ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ ހުކުރުދުވަހުގެ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމިއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެޔަށް ތާވަލު...

Read more

ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލްގެ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަހުރަ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި، ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމުތައް...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް