Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

Tag: mnu

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް 2018 – ޚަޒާންދާރު ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް 2018 – ޚަޒާންދާރު ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް

ތިރީގައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ (06 ވަނަ ދައުރުގެ) ބަޖެޓް ރިޕޯޓު އިއްވުމަށް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ޚަޒާންދާރު ޢަބްދުﷲ ...

އެންމެފަސް