އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018

މިއީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އަދި އެސް.އެސް.އެލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 21 އޭޕްރީލް 2018ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018″ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަދި ބައިވެރިން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފޮޓޯ ގެލެރީއެކެވެ.