Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University
AHURA MNUSU

AHURA MNUSU

އަހުރައިން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އަހުރަ ގޮފިން އަދި ނާރސިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.އެފްރިކަން ޖަޔަންޓް ސްނެއިލް ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި ފިނިހަށްތަކުގެ...

Read more

އަހުރައިން ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ޕިކްނިކް ބީޗް ސާފުކުރަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒިދްނާގެ ހިޔާލުފުޅަށް އިޖާބަދީ ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ބީޗްއެއް ކަމަށްވާ އަބޫބަކުރު ބީޗް ސާފުކުރުމަށް އަހުރައިން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަބޫބަކުރުބީޗް އަކީ...

Read more

އެޗް.ޑީ.ސީ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިޔަންކަން އިސްކަންދަރު އެއާރ ބޭސް އަށް!

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތަށް ވުރެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަހުރައިން ވަނީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ އިތުރުން ފިރިހެން ޑިވިޝަންއަށް ވެސް ބައިވެރި...

Read more

އެޗް.ޑީ.ސީ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް!

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތަށް ވުރެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަހުރައިން ވަނީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ އިތުރުން ފިރިހެން ޑިވިޝަންއަށް ވެސް ބައިވެރި...

Read more

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޗްޑީސީ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެށްޖެ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޗްޑީސީ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެށްޖެއެވެ. މި ޓީމްތައް ކަށަވަރުވީ ރޭ { 12 އޯގަސްޓް 2018} ގައި...

Read more

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޗް.ޑީ.ސީ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް ފަށައިފި.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހުރަ ހޭންޑްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް  ފަށައިފި. މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ(4 އޯގަސްޓް9:00)  ވަނީ އޯޕެނިންގް ސެރްމަނީ ބާއްވައިފައެވެ. އޯޕަނިންގް ސެރްމަނީ އަށްފަހު...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް