އަހުރަ

އަހުރަ

އަހުރަ އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

އަހުރަ ޤުރްއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދަރިވަރަކަށް އައިޝާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގެ ގޮފި އަހުރައިގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ”އަހުރަ ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތް 1445" ގެ އެންމެ...

Read more

އަހުރަ ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ލ.ގަމު ކެމްޕަހުގެ ގޮފި އަހުރައިގެ ފަރާތުން ބާއްވާ  "އަހުރަ ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތް 1445" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

Read more

އަހުރައިން މުކުރިމަގު ދަތުރުދާ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ލ. ގަމު ކެމްޕަސްގެ ގޮފި އަހުރައިން ލ.ގަން މުކުރިމަގު ދަތުރުދާ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ....

Read more

އަހުރައިން ގަން ކެމްޕަސްގެ ފްރެޝާސްނައިޓް 2021 ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ)ގެ ގަން ކެމްޕަސްއާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ފްރެޝާސްނައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. 3 ސެޕްޓެމްބަރު ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

އަހުރައިން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އަހުރަ ގޮފިން އަދި ނާރސިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ފިނިހަށް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތެއްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.އެފްރިކަން ޖަޔަންޓް ސްނެއިލް ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި ފިނިހަށްތަކުގެ...

Read more

އަހުރައިން ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ޕިކްނިކް ބީޗް ސާފުކުރަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒިދްނާގެ ހިޔާލުފުޅަށް އިޖާބަދީ ލ.ގަމުގެ މަޝްހޫރު ބީޗްއެއް ކަމަށްވާ އަބޫބަކުރު ބީޗް ސާފުކުރުމަށް އަހުރައިން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަބޫބަކުރުބީޗް އަކީ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް