Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University
FESA MNUSU

FESA MNUSU

ފެސާ އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބެޗް ތަކުގެ...

Read more

އެފްއީ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެކަލްޓީއޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެ ޑިވިޝަންގެ ޓީމު ތަކަށް ޖާޒީ...

Read more

އެފްއީ ”ފަންޓްރިޕް“: އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލަން މިފަހަރު ވިލިމާލެއަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އިން މިއަހަރަށް ރޭވި ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށާއި އިމްތިހާނުތަކުގެ ކުރިން ކުދިންގެ "ސްޓްރެސް" ފިލުވާލުމަށް "އެފްއީ ފަންޓްރިޕް"ގެ ނަމުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރެއް...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ”ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް“ ތިންވަނައަށް ފުރިހަމަ ކުރީ ފެސާ!

ލ. ގަމުގައި ހިންގާ އެމްއެންޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ގޮފި އަހުރައިން އިސްނަގައިގެން ފެށި " ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް" ތިންވަނައަށް ފެސާއިން ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. "ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް"...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެން ކުދިންނަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން ( ފެސާ ) ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބައެއް ބެޗްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ތައްޔާރުކުރި...

Read more

ފެސާ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސަޖުހާއަށް!

މިއަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް