ފެސާ

ފެސާ

އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ގޮފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1442 ގައި އެފް.އީ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި...

Read more

ފެސާ އިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮއްފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ބެޗް ތަކުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބެޗް ތަކުގެ...

Read more

އެފްއީ ޓީމްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފެކަލްޓީއޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެ ޑިވިޝަންގެ ޓީމު ތަކަށް ޖާޒީ...

Read more

އެފްއީ ”ފަންޓްރިޕް“: އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލަން މިފަހަރު ވިލިމާލެއަށް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)އިން މިއަހަރަށް ރޭވި ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމަށާއި އިމްތިހާނުތަކުގެ ކުރިން ކުދިންގެ "ސްޓްރެސް" ފިލުވާލުމަށް "އެފްއީ ފަންޓްރިޕް"ގެ ނަމުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރެއް...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ”ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް“ ތިންވަނައަށް ފުރިހަމަ ކުރީ ފެސާ!

ލ. ގަމުގައި ހިންގާ އެމްއެންޔޫ ގަން ކެމްޕަހުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ގޮފި އަހުރައިން އިސްނަގައިގެން ފެށި " ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް" ތިންވަނައަށް ފެސާއިން ފުރިހަމަ ކޮށްފިއެވެ. "ޓްރޭޝް ޗެލެންޖް"...

Read more
Page 1 of 5 1 2 5

އެންމެފަސް