ބީ.އެސް.އެސް.އޭ

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އަކީ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮފި

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުތަކުގެ ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނުން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ބްރޯންޒް ސްޕޮންސަރަކަށް ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަ ކުރާ ދެ ޓީމަށް ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ސްޕޮންސަރުންނަށް ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސް އަދި އައި ކެއާ!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމަށް ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސްއާއި އައި ކެއާއިން ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޓީމުގެ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިފި

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އިސް ނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފެންޓަސީ ޕްރިމިއާ ލީގު 23/24 (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އެފް.ޕީ.އެލް 23/24) ފަށައިފި އެވެ. ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އަށް އަލަށް ގުޅުނު އިސްވާރުންނަށް ”ނިއު ލީޑާރސް ޓްރިޕް“ ބާއްވައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ)ގެ ލީޑަރސް ގްރޫޕާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ދަތުރެއް ގޮސްފިއެވެ. މި ދަތުރު ގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ގާލާ ނައިޓު ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގާލާ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިރޭ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ސެމިނަރ...

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާފައިވަނީ 9 އޯގަސްޓްވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ޓީމުތަކުގެ ޖޯޒީ އިފްތިތާހް ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނުން ބާއްވާ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ޖޯޒީ އިފްތިތާހް...

Read more

ފީފާ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އެއްވަނަ އިފްލާހަށް، އަންހެން އެއްވަނަ ޝިރާއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފީފާ މުބާރާތް 2023ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހްމަދު އިފްލާހް ސަލީމް އަދި އައިޝަތު ޝިރާ ހަސަން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިފްލާހް ހޯދީ ފައިނަލް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ މަދަހަ ޗެލެންޖު ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފި ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ)ގެ މަދަހަ ޗެލެންޖު ފަށައިފި އެވެ. ސިލްސިލާކޮށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކުރިއަށްގެންދާ މި...

Read more
Page 1 of 9 1 2 9

އެންމެފަސް