އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގޮފިތަކުގެ ބައި އެލެކްޝަން 1 – 2018

މިއީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ގޮފިތަކުގެ ބައެއް މަޤާމުތައް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައި އެލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވުނު މަޤާމު ޙަވާލުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ ގެލެރީއެވެ.

ތާރީޚް: 05 ޖޫން 2018