Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

Tag: debate

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތް 2018ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ބަހުސް މުބާރާތް 2018ގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުރީއަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީީ ބަހުސް މުބާރާތް 2018"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތުގެ ...

އެންމެފަސް