Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University

Tag: health care detectives

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެޑިކަލް ލެބޯރޓަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަފްތާ ހީލާރސް އިން ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެޑިކަލް ލެބޯރޓަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަފްތާ ހީލާރސް އިން ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ

ފެކަލްޓިގެ ބައޯމެޑިކަލް ސައިންސަސް ޑިޕާރޓްމެންޓްއާއި ގުޅިގެން ހީލާރސް އިން މެޑިކަލް ލެބޯރޓަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަފްތާ ފާހަގަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ...

އެންމެފަސް