މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު
އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް

ޗެމްޕިއަން ސީ.އެފް.އެސް ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބުދަދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު...

Read more

ކެމްޕަސް ޓީމަކުން މާލެއަށް – އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުން ފަވާލެވިގެންދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަރަކާތަކީ "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް" އެވެ. ހަގީގަތަށް...

Read more

މަދަޙަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަށް އެސް.އެންގެ ނަދާ – ޝަލަބީގެ ”ހިދާއީ ނޫރު“ އަލްބަމަށް މަދަޙައެއް ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ) ގުޅިގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަޙަ މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ...

Read more

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ އަލް އުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެސް.އެސް.އެލް) ގުޅިގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަޚުރުވެރި...

Read more

ކެރަމް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކަށް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިރުޝާނާއަށް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ޝެޓްސް ކެރަމް މުބާރާތް 2021ގެ ސިންގަލްސް ބައިން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ދަރިވަރު އާދަމް ޝާއިއު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް...

Read more

ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކޮށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ޚަޒާންދާރުކަމަށް ރިހާން އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ)ގެ ޚަޒާންދާރުކަމުގެ މަޤާމު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކޮށް ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1، ކ. މާލެ / ހ. ޑީންސްވިލާ...

Read more

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ”އަހުރަ“ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ(އެމް.އެން.ޔޫ) ގަން ކެމްޕަހުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން(އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ގޮފި، "އަހުރަ" ގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ...

Read more

ޕްރޯ ސޮކާ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ މައިޝާން އަށް

ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް އެމް.އެން.ޔޫ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޕްރޯ ސޮކާ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި" މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު...

Read more

އަހަރެމެންވެސް ފަލަސްތީނާއިއެކު – ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ކުރިއަށްދާނެ

މާރސީ ޖަމިއްޔާ އާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އަހަރެމެންވެސް ފަލަސްތީނާއެކު" ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓް ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިހަރަކާތުގައި ޓީޝާޓް...

Read more

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލަށް

ސެމީ ފައިނަލްގެ 2 މެޗުގެ ސްކޯ ދިމާކޮށް ލޮޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ 6 ވަނަ ބުރުގެ އެއްވަނަ ޙުސައިން ޚަލީލް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ޔޫރޯ 2020އާއި ދިމާކޮށްގެން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް