މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

މުހައްމަދު ޝާން ޢާމިރު

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު މެމްބަރު
އަދި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 7 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް

މިއީ ކާކު؟ – ޔޫނިއަންގެ ”ގޯލްޑަން ވީޕީ“

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

ރިޕޯޓް: މިއީ ކާކު؟ – ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ފަޚުރުވެރިވާ ޝަރަފުވެރި ސަޕޯޓަރ

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

އެންމެފަސް