ގޮފިތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުތަކުގެ ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަނުން ބާއްވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ބައިވެރިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ބޭއްވި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ބްރޯންޒް ސްޕޮންސަރަކަށް ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަ ކުރާ ދެ ޓީމަށް ކައިމޫ ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ....

Read more

އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހެލްތު ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

މިޝަން ފޯރ މައިގްރޭންޓް ވޯރކާސް (އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް) އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހެލްތު ކޭމްޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ކޭމްޕް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ދަރުމަވެރިން އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޚާއްސަ ޓްރެއިނިންގ އެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

މިޝަން ފޯރ މައިގްރެންޓް ވޯރކާސް (އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް) ގެ ފަރާތުން މެޑިކޯސްގެ ދަރުމަވެރިން އިންސާނީ ވަގުފާރި (ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ) އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ޚާއްސަ ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.ބީ.އެސް ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ސްޕޮންސަރުންނަށް ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސް އަދި އައި ކެއާ!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމަށް ކެޕްޓަން މޯލްޑިވްސްއާއި އައި ކެއާއިން ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޓީމުގެ...

Read more

ޝެޓްސް 3 ވީ 3 ފުޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޝެޓްސް 3ވީ3...

Read more

ދެ ޑިވިޝަނުގެވެސް ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2023 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒު ހިފާ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ޓީމު ތަކުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފިއެވެ. 6...

Read more

ފެސާ މޫވީ ނައިޓްގައި މިފަހަރު ”ސްޕައިޑަރމޭން އެކްރޮސް ދި ސްޕައިޑަރވާސް“ އަޅުވަނީ!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ފެސާ)ގެ ހަތަރުވަނަ މޫވީ ނައިޓް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިފަހަރު މޫވީ ނައިޓްގައި...

Read more
Page 1 of 59 1 2 59

އެންމެފަސް