ގޮފިތައް

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރަން ފައްޓައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް، މިއަދު 07 އޮކްޓޯބަރ 2021ވީ ބުރާސްފަތި ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ފައްޓައިފިއެވެ. އަހަރީ ދުވަސް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ ލެކްޗަރާއިންނާއެކު ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތް އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގައި ބޭއްވިފައިވާއިރު، ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ފަރާތުން ލެކްޗަރާއިންނަށް...

Read more

ޗެމްޕިއަން ޓީމާއެކު ބިޒްނަސް ސުކޫލްއިން އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި!

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫއިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ އަންހެން ޓީމް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޓީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ....

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި އެސް.އެން ގެ ވޮލީޓީމް ވިލިމާލެއަށް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) އާއި ސްކޫލް އޮފް ނާސިން (އެސް.އެން)ގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ  ހޮނިހިރު ދުވަހުގައި ވިލިމާލެއަށް ދަތުރުގޮސްފައެވެ....

Read more

ޝެޓްސްގެ މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޝެޓްސްއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި މޫވީ ނައިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އެމް.އެން.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތަށް ފައިސާ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ޝެޓްސް އިން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފް.އެޗް.އެސް.ޓީ) އާއި ގުޅިގެން ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (ޝެޓްސްއިން) ކުލަގަދަކޮށް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ މަރްޔަމް ސުހާއަށް

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރުގައި ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޖެލެންޖްގެ އެއްވަނައަށް މަރްޔަމް ސުހާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި ފޮޓޯ ޗެލެންޖް އަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެސްޓުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކޮށްފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެސްޓުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކުރުމުގެ ހަފްލާ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފެސްޓުގައި...

Read more

ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނާއި އެސް.އެންގެ ޑީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިިޓީ މެމްބަރުންނާއި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގެ (އެސް.އެން) ގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނިއަރެސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ...

Read more
Page 1 of 33 1 2 33

އެންމެފަސް