ގޮފިތައް

އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ބީ.އެސް ނައިޓް!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް ނައިޓް، މިއަހަރުގައިވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، މިއަހަރުގައި ބީ.އެސް ނައިޓް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26...

Read more

”ވޯލްޑް ހަލާލް ސަމިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ކުކީސް“ ގައި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ތިން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބުލް ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ވޯލްޑް ހަލާލް ސަމިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮފް ކުކީސް" އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ތިން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 25 ނޮވެމްބަރުން 28...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ”ކޮރެލް ޑްރޯ“ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން އިސްނަގައިގެން ކޮރެލް ޑްރޯ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަން އަކީ ބީ.އެސް.އެސް.އޭއާއި އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސުކޫލްގެ މެނޭޖްމެންޓްއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތެކެވެ....

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ފައިނަލް މެޗް ހޮނިހިރުގައި!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ފައިނަލް މެޗްތައް، 13 ނޮވެމްބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ކުޅެން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެވެސް ފައިނަލް...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021 ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެ

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެ ނިމިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ކުޅެވިގެންދިޔައީ 12 ނޮވެމްބަރ ވީ ހުކުރު...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021 މާދަމާ ފައްޓަނީ!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭއިން ބާއްވަމުން އަންނަ ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް ނޮވެންބަރު 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދަނީ 12 އަދި...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2021ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އިން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ...

Read more

”މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް“ 2021 އިވެންޓްގެ މީސް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް(އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް)ގެ  މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް އިވެންޓްގެ މީސް މީޑިއާ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. "މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް ރީބޫޓް...

Read more

ތަރަހަ އާއި ސީ.އެފް.އެސް ގުޅިގެން ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް (ސީ.އެފް.އެސް) ގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮފި ތަރަހަ އާއި ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ގުޅިގެން ޤައުމީ ދުވަސް...

Read more
Page 1 of 35 1 2 35

އެންމެފަސް