ސަޕޯޓަރުންނަށް ސާބަސް، ފައިނަލަށް މާބޮޑަށްވެސް ސަޕޯޓު ބޭނުން!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ސަޕޯޓު ކޮށްދޭން އައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހެވެ. އެހާވެސް ފޯރިގަދައެވެ. ފުރިހަމައެވެ. ފައިނަލްގައި މިއަދު ފެކަލްޓީ...

Read more

ފައިނަލަށް ތައްޔާރު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަށި ނަގާނަން: ކެޕްޓަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން، އެމްއެންޔޫއެސްޔޫއިން ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖު، ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލަށް...

Read more

އެފްއެޗްޓީއެސް މިތިބީ އެފްއީ އާއި ފެސްޓް އާއިއެކު

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ. އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އެފްއެޗްޓީއެސްއިން ނެރުނު ދެޓީމްވެސް  ވަނީ މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ. މިހާރު އެމްއެންޔޫގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ޓީމުތަކުގެ...

Read more

އެފްއީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ސީއެފްއެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ވާދަކުރަން ނިކުތީ ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް (ސީއެފްއެސް)ގެ ގޮފި ތަރަހައާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް...

Read more

ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް، ދުލެއް ނުދޭނަން: ކޯޗު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ސައިރިކްސް ކޮލެޖު ބައްދަލު ކުރާ މެޗަކީ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް ކަމަށާއި އެފްއީ ޓީމުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް...

Read more

އެފްއީ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީ ހާއްސަކުރަނީ ޑީންއަށް!

އަބަދުވެސް އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަވާނެވެ. މޮޅުވީމަ އުފަލުގައި ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. ބަލިވިޔަސް ހިތްވަރު ދެއްވާނެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑީންއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ ފިޒާ މިސްއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް...

Read more

އެފްއީ ޓީމުގެ ކައްޕި: މުޅި ޓީމުގެ ހިތްވަރު!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރާ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ އާދައިގެ ކެޕްޓަނެއް ނޫނެވެ. މުޅި ޓީމުގެ ސަޕޯޓް ސިސްޓަމެވެ. އެންމެންނަށް ހިތްވަރުދޭނެއެވެ. އެއީ...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ސަޕޯޓަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ތައުރީފް

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ދައްކާ މޮޅު ކުޅުމުގެ ފަހަތުގައިވަނީ އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސްގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ކޮންމެ މެޗަކަށް ހާޒިރުވެ އެދެއްވާ ހޫނު ތަރުހީބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ ލޭ ކައްކުވާލާ ޖޯޝާފޯރި ގެނުވާ...

Read more

އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި އެމްއެންޔޫގެ ހަމައެކަނި ޓީމަކަށް ބާކީ އޮތީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމަކަށް ބާކީ އޮތީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އެކަންޏެވެ. އަންހެން...

Read more

ކުއާޓަރއިން މޮޅުވެ އެފްއީއިން އަމާޒާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަާރ 2019 ގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި އެފްއީ ކުޅުނީ ސްކޫލް އޮފް ނާސިންގއާއެވެ. އެފްއީއިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދެ ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ. މިކާމިޔާބީއާއެކު އެފްއީއިން މިވަނީ އަމާޒާ ގާތަށް ޖެހިލާފައެވެ. ޓީމުގެ އަމާޒަކީ ފައިނަލްގައި ކުޅުން ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވަނީ ކުރިން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރުގައެެވެ. ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް އުމަރު، މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ، ފެސާ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް