ބީ.އެސް ދެޓީމުގެ އަމާޒަކީވެސް ޗެމްޕިއަން ތަށި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޓީމުގެ އަމާޒަކީވެސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލުންކަމަށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ހިންގާ...

Read more

ވިލާ އަދި އެސް.އެން އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ގައި ވިލާ ކޮލެޖާއި އެސް.އެން އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހުކުރު...

Read more

ފެސްޓު، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އަދި ކްލިކަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލެކްނޯ އެމް.އެމް.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ކުޅުނު މެޗުތައް ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސަސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (ފެސްޓު)، ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ...

Read more

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ހަސަން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ "ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022" ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ހަސަން ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ...

Read more

ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ގެ އެސޯސިއޭޓިވް ޕާޓްނަރަކަށް ”އަދަދު“!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ "ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ 2022 ގެ އެސޯސިއޭޓިވް ޕާޓްނަރަކަށް އަދަދު އޮންލައިން...

Read more

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ސައިރެކްސް އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގައި ވަރުގަދަ ކްލިކް ކޮލެޖް ބަލިކޮށް ސައިރެކްސް ކޮލެޖުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗު ސައިރެކްސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 7-6...

Read more

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ފޯރިގަދަކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ހިނގަމުންދާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ. އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީސްއިން މިފަހަރުވަނީ ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކާލި ދެޓީމެއް ނެރެފައެވެ. ގްރޫޕް...

Read more

ސަޕޯޓަރުންނަށް ސާބަސް، ފައިނަލަށް މާބޮޑަށްވެސް ސަޕޯޓު ބޭނުން!

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ސަޕޯޓު ކޮށްދޭން އައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހެވެ. އެހާވެސް ފޯރިގަދައެވެ. ފުރިހަމައެވެ. ފައިނަލްގައި މިއަދު ފެކަލްޓީ...

Read more

ފައިނަލަށް ތައްޔާރު، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަށި ނަގާނަން: ކެޕްޓަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން، އެމްއެންޔޫއެސްޔޫއިން ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖު، ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، އެމްޑަބްލިއުއެސްއީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިނަލަށް...

Read more

އެފްއެޗްޓީއެސް މިތިބީ އެފްއީ އާއި ފެސްޓް އާއިއެކު

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ. އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އެފްއެޗްޓީއެސްއިން ނެރުނު ދެޓީމްވެސް  ވަނީ މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ. މިހާރު އެމްއެންޔޫގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ޓީމުތަކުގެ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް