ތަރަހަ

ތަރަހަ

އެމް.އެން.ޔޫ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަންގެ ގޮފި

ތަށި ދިފާއު ކުރުމުގެ އަޒުމާއެކު ސީ.އެފް.އެސް ޓީމް ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާއިރު ތަށި ދިފާއު ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ތަރަހައިގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more

2021 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ސީ.އެފް.އެސް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫގެ ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީއިން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 18 ވަނަ...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ވޮލީ މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތް (ފިރިހެން ޑިވިޝަން) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަރަހައިން ކާމިޔާބުކޮށް ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތާއި ތަރަހައިން...

Read more

އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒު ގަދަ ތިން ގޮފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ އިން ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮފި ތަރަހައިގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި އެކު ތަރަހައިގެ އަމާޒަކީ ގަދަ ތިން ގޮފީގައި ހިމެނުން...

Read more

ތަރަހަ، ބީއެސްއެސްއޭ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް 2019 މި މަހު 11 ގައި!

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި ތަރަހަ އާއި އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ގޮފި ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއެސްއޭ) އިން ރާވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ...

Read more

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް: ސީއެފްއެސް ގެ ދެ ޓީމު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް 2019 ގައި ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް އިން ދެ ޓީމު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިއީ ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަރޑީޒް ގެ ޓީމެއް...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް