ސިއާ

ސިއާ

އެމް.އެން.ޔޫ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް ގެ ގޮފި

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ސިއާ މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއި، ސްޓޫޑެންޓް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)އާ ގުޅިގެން 1442 ވަނަަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ މަދަހަ...

Read more

ސިއާގެ ސްޓިކާރ ޕެކް އަދި ރަސްމީ މެސްކޮޓް ލޯންޗްކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާގެ) ރަސްމީ މެސްކޮޓް އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސްޓިކަރ ޕެކް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މެސްކޮޓް އަދި ސްޓިކަރ ޕެކް...

Read more

ނަޞްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އިޢުލާން ކޮށްފި

ސިއާގެ ފަރާތުން ނަޞްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ " ނަސްރުގެ އައްޑަނަ އާރޓް އެގްޒިބިޝަން" މިއަހަރުވެސް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ މައުރަޒު އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ ސިއާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް...

Read more

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިއާ ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތް 2020 އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތް އިޢުލާންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖޫން 17ގައެވެ. މި މުބާރާތައް ޅެން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު...

Read more

ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ޙާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އަކީ އަލްވަލީދް ބިން އަލް-މުޣީރާގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވަނީ އަލް މަޚްޒޫމް ޤަބީލާއަށެވެ. މިއީ ޤުރައިޝުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ...

Read more

ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް (ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ވާގޮތުންނަމަ ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްބާޠް) އަކީ އެފްރިކާ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތާރީޚް ދިރާސާކުރައްވާ ގިނަ...

Read more

އުންމު އައިމަން

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: މިކަމަނާގެ އަސްލު ނަންފުޅަކީ ބަރަކާ ބިންތް ޘަޢްލަބާއެވެ. މިއީ ހަބަޝްކަރައަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުގައި މިކަމަނާގެ ނަން އައިސްފައިވަނީ ރަސޫލާ ބަލާ...

Read more

ސިއާގެ 5 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް އާރޓްސް (ސިއާ)ގެ ފަސް ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމީޓީއަށް ހޮވުނު މެމްބަރުންނަށް މަގާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މަގާމުތަކަށް އިންތިޙާބުވި ދަރިވަރުންނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6

އެންމެފަސް