Student Union, The Maldives National University - Students' union
The Maldives National University (MNU A-BLOCK) - Thinadhoo Campus , The Maldives National University
SSL MNUSU

SSL MNUSU

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމުގެ ވޮލީ ކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ވޮލީ ޓީމްކޯޗް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި އެސް.އެސް.އެލްގެ ފިރިހެން ޓީމް ހޯދި ކާމިޔާބީއާއި...

Read more

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި

އެސް.އެސް.އެލް އިން އެސް.އެސް.އެލްގެ ކޯޑިނޭޓަރސް އާއި ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ ކޮންމެ ކްލާހަކުން އެސް.އެސް.އެލް އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާއްސް އެއްދަރިވަރކާއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތައް ސީރިޒް އެއް ގޮތައް ބަހައިލައިގެން...

Read more

އެންމެފަސް