މެޑިކޯސްގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

"އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބެޑްމިންޓަން ޓޯރނަމެންޓް 2023" ގައި ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ޓީމަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ...

Read more

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މެޑިކޯސް އިން ބާއްވާ ސުވާލު މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މެޑިކޯސް އިން ބާއްވާ "މެޑިކޯސް ރަމަޟާން ސުވާލު މުބާރާތް 1444" ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ، ސްކޫލް...

Read more

މެޑިކޯސްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބްލަޑް ޑްރައިވް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މެޑިކޯސްއިން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ބްލަޑް ޑްރައިވް ތަކުގެ ތެރެއިން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ބްލަޑް ޑްރައިވް، ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މެޑިކޯސްއިން...

Read more

’ޝީ’ގެ ”އަންބަލަން 2023“ ގައި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން، 'ޝީ'ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "އަންބަލަން 2023" ގައި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިހަރަކާތަކީ ޝީގެ ފަރާތުން ފަންޑްރެއިސިންގ އިވެންޓެއްގެ...

Read more

މެޑިކޯސްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބްލަޑް ޑްރައިވް އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާރވިސެސްއާ ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ބްލަޑް ޑްރައިވް ތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ބްލަޑް ޑްރައިވް، މާރިޗް...

Read more

ބިދޭސީ އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ހެލްތް ކޭމްޕެއްގައި މެޑިކޯސްއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިޝަން ފޯރ މައިގްރޭންޓް ވޯރކާސް (އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް) އިން އިސްނަގައިގެން ބިދޭސީ އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ހެލްތް ކޭމްޕެއްގައި މެޑިކޯސްއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ....

Read more

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލުގައި ހުންނަ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ކެމްޕަހުގައެވެ....

Read more

’އެމް.އެން.ޔޫ ފަހިސުފުރާ 2023‘ ގައި ހިންގުނު މެޑިކޯސްގެ ގޭމް ސްޓޯލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

'އެމްއެންޔޫ ފަހިސުފުރާ 2023' ގެ ތެރެއިން ހިންގުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި، މެޑިކޯސްއިން ތައްޔާރުކުރި ސްޓޯލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މި ސްޓޯލްގެ ކަންތައްތައް މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު...

Read more

އ.ދ ގެ ”އައިއޯއެމް“ އިން ބޭއްވި ”ޓުގެދަރ ފޯރ މައިގްރޭޝަން“ ހަރަކާތުގައި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޔޫ.އެން.- މައިގްރޭޝަންގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯރގަނައިޒޭޝަން ފޯރ މައިގްރޭޝަން"- އައި.އޯ.އެމް އިން ބޭއްވި ހެލްތް ސްކްރީނިންގ އިވެންޓުގައި، މިޝަން ފޯރ މައިގްރޭންޓް ވޯރކާސް- 'އެމް.އެމް.ޑަބްލިޔު.އެމް'  ގެ ފަރާތުން މެޑިކޯސްގެ...

Read more

މެޑިކޯސްގެ ”ފްރެޝާރސް ނައިޓް 2023“ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ، ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ފްރެޝާރސް ނައިޓް 2023" ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ބާއްވައިފިއެވެ.  މެޑިކޯސްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ...

Read more
Page 2 of 3 1 2 3

އެންމެފަސް