މުޙައްމަދު އަޙްނަފް

މުޙައްމަދު އަޙްނަފް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 8 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ އެއްވަނައަށް ”ޕްރޯ ސޮކާ“ގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާމެއް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރީގެ މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ "ޕްރޯ ސޮކާ"ގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅަ...

Read more

ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަކޮށްލުމަށް މިފަހަރު ”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ލޮކްޑައުން ޔޫރޯ ފޯރި“

ޔޫރޯ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް މި މުބާރާތުގެ ފޯރި އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކުރުމަށާއި، މާލޭގެ ފުރަބަންދު ހާލަތުގައި ގޭގައި ތިބެގެން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭނެ ޙަރަކާތެއް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގެ...

Read more

އަހަރެމެންވެސް ފަލަސްޠީނާއެކު – ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ!

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންނާއި، މާސީ ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ...

Read more

”އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ރޯދަ ރަން“ މިއަދު ފަށައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން "އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ރޯދަ ރަން" ގެ ނަމުގައި ދުވުމުގެ ޗެލެންޖެއް އޭޕްރީލް 16 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ރަމަޟާން ކުއިޒް 1442 ތަފާތު ގޮތަކަށް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އިން 1442 ވަނަ  އަހަރުގެ ރަމަޟާން ކުއިޒް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަށައިފިއެވެ. މިއިީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ...

Read more

އެންމެފަސް