ތުރުކީ އަދި ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ތުރުކީ އާއި ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) ގެ ފަރާތުން...

Read more

ބީއެސްއެސްއޭއާ އަލަށް ގުޅުނު ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަ ޕިކްނިކެއް

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސް.އެސް.އޭ)ގެ ލީޑަރސް ގްރޫޕާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ޕިކްނިކެއް ގޮސްފިއެވެ. މި ދަތުރު ގޮސްފައިވަނީ މާލެ...

Read more

ބީ.އެސްގެ އައު ދަރިވަރުން ސެމިސްޓަރ ފެށީ މަޖާ މާހައުލަކުން

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (ބީ.އެސް)އާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ގާލާ ނައިޓް" ބާއްވައިފިއެވެ. ގާލާ ނައިޓަކީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކުވެސް އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާހައުލަށް...

Read more

ބިޒްނަސް ސްކޫލުން، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާފައިވަނީ 8 ފެބްރުވަރީވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު...

Read more

ބީ.އެސް ދެޓީމުގެ އަމާޒަކީވެސް ޗެމްޕިއަން ތަށި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލެކްނޯ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޓީމުގެ އަމާޒަކީވެސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ތަށި އުފުލާލުންކަމަށް ބީ.އެސް.އެސް.އޭގެ ހިންގާ...

Read more

ހީލާރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް ބާއްވައިފި!

ބިޒްނަސް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ބީ.އެސް.އެސް.އޭ) އާއި ހީލާރސް ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އެ ފެކަލްޓީތަކާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ”ވެލްކަމް...

Read more

ހީލަރސް – ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ވެލްކަމް ނައިޓް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ!

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް) އާއި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް (އެމް.އެން.ޔޫ ބީ.އެސް) އަށް މި އޮގަސްޓް އިންޓޭކްގައި ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް، ހީލަރސް އާއި ބީ.އެސް.އެސް.އޭ...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2022 ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެކަލްޓީ އިން އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ އޮގަސްޓް 10...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދަށް!

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން މިއަހަރު ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ފޮޓޯ ޗެލެންޖްގެ އެއްވަނަ ތައިބާ މުހައްމަދު ހޯދައިފިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބީ.އެސް.އެސް.އޭ އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ...

Read more

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޯ: ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ބީ.އެސް.އެސް.އޭ ސްޓޫޑިއޫ ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑެކޭ އެއްފަދައިން މި އެޕިސޯޑުގައިވެސް ތިން ސެގްމެންޓެއް ގެނެސްދީފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ސެގްމެންޓުގައި ގެނެސްދީފައިވަނިީ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ...

Read more
Page 2 of 10 1 2 3 10

އެންމެފަސް