ނިއަރެސްގެ ”ނިއު ލީޑަރސް ޓްރިޕް“ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

ނިއަރެސްއިން އިސްނަގައިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ނިއަރެސްއާ ގުޅުނު އައު ލީޑަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން “ ނިއު ލީޑާރސް ޓްރިޕް“ ގެ ނަމުގައި ވިލިމާލެއަށް ކުރި...

Read more

ނިއަރެސްގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ވެލްކަމް ފިއެސްޓާ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި!

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމްގައި ސުކޫލް އޮފް ނާރސިންއަށް އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށް ވެލްކަމް ނައިޓެއް "ވެލްކަމް ފިއެސްޓާ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 18...

Read more

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގއާ އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވާފައިވަނީ 14 ފެބްރުވަރީ...

Read more

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް 3 ވަނަ ބައިސްކަލް މުބާރާތުގައި ނިއަރެސްގެ ދަރިވަރުން ”ފަސްޓްއެއިޑް“ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ!

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް  3 ވަނަ ބައިސްކަލް މުބާރާތުގައި ނިއަރެސްގެ ދަރިވަރުން "ފަސްޓްއެއިޑް" ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 16 އަދި 17 ދެ ދުވަހު 2...

Read more

ޝެޓްސް އަދި ނިއަރެސްގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ވެލްކަމް ނައިޓު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ސޮސައިޓީ ފޯރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓުއަރިޒަމް ސުޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އަދި ނިއަރެސް ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑު ޓުއަރިޒަމް...

Read more

މިއަހަރުވެސް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހީލާރސް، ނިއަރެސް އަދި މެޑިކޯސްގެ ފަރާތުން މާރޗް 30 ވަނަ ދުވަހު އެފް.އެޗް.އެސް ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ...

Read more

ބިލަބޮންގ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1 އަދި 2 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ނިއަރެސްގެ ފަރާތުން ޞިއްޙީ އާންމު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ބިލަބޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ގްރޭޑް 1 އަދި 2 ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ނިއަރެސްގެ ފަރާތުން ޞިއްޙީ އާންމު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ފެބުރުވަރީ 16...

Read more

ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނާއި އެސް.އެންގެ ޑީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއަރެސްގެ ހިންގާ ކޮމިިޓީ މެމްބަރުންނާއި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގެ (އެސް.އެން) ގެ ޑީން އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ނިއަރެސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ...

Read more

އެސް.އެން އާއި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ (އެސް.އެން) އަށް 2021 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ގައި އަލަށް ގުޅުނު ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ...

Read more

އެސް.އެންގެ ދަރިވަރުން ވޮލީ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރ 02 ވަނަ ދުވަހު...

Read more
Page 2 of 4 1 2 3 4

އެންމެފަސް