އަތޫފް އާތިފް

އަތޫފް އާތިފް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ 10 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ

ޔޫނިއަންގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތް – ޝަހުނީޒް

ބިޔަ ރާޅާއެކުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ ދައުރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ނުވަވަނަ...

Read more

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް، ޔޫނިއަންގެ 10 ވަނަ ދައުރު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.އެސް.ޔޫ) 10 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމާއި ހަވާލުވެއްޖެއެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެފް.އީ)...

Read more

މަރްޙޫމް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ދެވޭ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފު 8 ފަރާތަކަށް އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފުކަމަށްވާ މަރްޙޫމް އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައިދެވޭ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު 8...

Read more

ދި ނެކްސްޓް ލެވަލްގެ އެންމެ މޮޅު ގޮތްޕަކަށް ”ޝެޓްސް“

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ޓެލެންޓް ޝޯވ ދި ނެކްސްޓް ލެވަލްގެ އެންމެ މޮޅު ގޮތްޕަކަށް ސޮސައިޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް...

Read more

ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ މިފަހަރު ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ ޕްރޮގްރާމްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބައިވެރިވެފައިވަނީ ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އެމް.އެން.ޔޫގައި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް ހިންމަފުށީގައި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް 2021 ކ. ހިންމަފުށީގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެއް އަހަރުގެ މެދު...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް 2021 ގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) އެނުއަލް ކޮމިއުނިޓީ ޓްރިޕް 2021 ގެ ބައިވެރިންނާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ އެނުއަލް ޓްރިޕް ދިޔުމަށް...

Read more

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

އެމެރިކަން ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ކިޔައިދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ...

Read more

”އެކުވެރި މައިދާން“ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އާއިލީ ހަވީރު "އެކުވެރި މައިދާން" ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

Read more

”ވެށިސާފު“ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި "ވެށިސާފު" ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފައެވެ. ވެށިސާފު ޕްރޮގްރާމްގެ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

އެންމެފަސް