ރިޕޯޓްސް

މިއީ ކާކު؟ – ޔޫނިއަންގެ ”ގޯލްޑަން ވީޕީ“

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

ރިޕޯޓް: މިއީ ކާކު؟ – ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން ފަޚުރުވެރިވާ ޝަރަފުވެރި ސަޕޯޓަރ

"މިއީ ކާކު؟" މި ބަސް ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރޯދަމަސްތަކުގައެވެ. "މިއީ ކާކު؟" މަޝްހޫރުވެގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ "ޓީވީއެމް"...

Read more

ޝެޓްސްގެ ފަރާތުން ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތާރީޚީ މުޅިން އައު ޝޯއެއް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް) ގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ޝެޓްސް) އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަ...

Read more

މަޤާމެއްނެތި ޝަފީޢުކުރި މަސައްކަތް – އެފް.އީ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް އުފެދުނު ވަރުގަދަ ތަރިއެއް!

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު އަކީ އިސްވާރުންނަށް މިސާލެކޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ) ގެ...

Read more

ނާދިޔާ މިސް: ދަރިވަރުންގެ ލޯބި ހޯދި ފިސާރި ކަނބަލެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމް.އެން.ޔޫ) ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްގެ މަގާމުން ނާދިޔާ އަހުމަދު، ދަރިވަރުންގެ ނަމުންނަމަ ނާދިޔާ މިސް އެއް ދައުރު ހަމަ ކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަކު،...

Read more

ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ޙާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އަކީ އަލްވަލީދް ބިން އަލް-މުޣީރާގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވަނީ އަލް މަޚްޒޫމް ޤަބީލާއަށެވެ. މިއީ ޤުރައިޝުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ...

Read more

ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްޔާޠް (ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި ވާގޮތުންނަމަ ސުމައްޔާ ބިންތް ޚައްބާޠް) އަކީ އެފްރިކާ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތާރީޚް ދިރާސާކުރައްވާ ގިނަ...

Read more

އުންމު އައިމަން

އަސްލު ނަންފުޅާއި ވަނަވަރު: މިކަމަނާގެ އަސްލު ނަންފުޅަކީ ބަރަކާ ބިންތް ޘަޢްލަބާއެވެ. މިއީ ހަބަޝްކަރައަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުގައި މިކަމަނާގެ ނަން އައިސްފައިވަނީ ރަސޫލާ ބަލާ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

އެންމެފަސް