ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުން އެއް ވަނަ ފެކަލްޓީ: ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި އެސް.އެސް.އެލް ގުޅިގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް ޤުރުއާން...

Read more

ޤައުމިއްޔަތުގެ އެއް އަސާސް : ދިވެހިބަސް

ފެކަލްޓީ އެފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ...

Read more

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ އޯޓިޒަމް ދުވަސް ނުވަތަ ސިކުނޑީގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވިގެންދަނީ 2 އޭޕްރީލް ގައެވެ....

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެޓީމުގެ މެމްބަރުންނަށް ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ގެ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދެ ޓީމުގެ މެމްބަރުންނަށް ޖަރޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު...

Read more
Page 10 of 10 1 9 10

އެންމެފަސް