ސިއާގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮފި، 'ސިއާ'ގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ސިއާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް...

Read more
Page 7 of 7 1 6 7

އެންމެފަސް