ދިވެހި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ސިއާގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ޅެން ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ސިއާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގެ...

Read more

ސިއާގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮފި، 'ސިއާ'ގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ސިއާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް...

Read more
Page 7 of 7 1 6 7

އެންމެފަސް