ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޔޫގެ ޗާންސެލަރ، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ލަޠީފް، އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. 8 ނޮވެންބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވިގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ގޮތްޕަކަށް ”ހީލާރސް“

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ގޮފިތަކުގެ ތެރެއިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ގޮތްޕަކަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ގޮފި...

Read more

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ 6 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 6 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙުކޮށްފިއެވެ. ހިންގާ ކޮމިޓި އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 5...

Read more
Page 63 of 63 1 62 63

އެންމެފަސް